30 Ekim 2015 Cuma

Danışman Akademisyenler Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerini uzaktan nasıl takip eder?

Sorulması gereken en önemli sorulardan biri bu soru. Bu sorunun cevabı hem öğrenci tarafını hem de danışman tarafını önemli derecede ilgilendirir. Öğrenci danışmanı ile devamlı irtibat halinde kalmak ister fakat bu irtibat durumu genellikle yüzyüze değilde daha çok uzaktan bir iletişimin kurulması yönündedir. Ayrıca bu iletişimde kullanılacak araç olarak telefon genellikle pek tercih edilmez onun yerine mail gibi yazınsal iletişim araçları tercih edilir.
Bu tür araçlarda öğrenci söylemek istediğini daha ayrıntılı bir şekilde dile getirmekte ve aynı zamanda da danışmanına belirttiği bilgilerin neler olduğuna dönüp tekrar bakabilmektedir. Öğrencinin bu aşamada iyi yönlendirilmesi, öğrenci ile iletişimin sağlam temmeller üstüne kurulması, tavsiyelerin devamlı bir şekilde öğrenciye ulaştırılması önem arz eden bir durumdur. Özellikle yazma aşamasına geçmiş öğrencilerin takibi daha sıkı olmalı, danışman hoca yazılan eseri, her aşamada takip edebilmelidir.

Akademisyen açısından durum biraz daha farklılık arz eder. Programlara alınan öğrencilerin sayısının artması bu öğrencilerin düzenli bir şekilde takibini zorlaştırır. Öğrencilere verilen bilgilerin sınıflandırılarak tutulmaması bir bilgi karmaşıklığına neden olarak hangi öğrencinin ne aşamada olduğu yada olması gerektiği hakkında sağlıklı donelere ulaşılamaz. Öğrencinin çalışıp çalışmadığı, yazma aşmasında nerede olduğu, yazma aşamasındayken uguladığı tekniklerin kuralına göre uygulanıp uygulanmadığı gibi konuların kontrolü danışman hocalarımızın önemli bir vaktini almaktadır. Gözlemlerin zamanında yapılması aynı zamanda teşhislerinde daha sağlıklı olmasını sağlayarak doktora ve yüksek lisans öğrencislerinin takibatını her yerden ve her zaman bir telefon ile gerçekleştirmek hocalarımıza büyük avantajlar sağlayacağı kanısındayım.Derslerini vermeye çalıştığım Mendeley programı ile bunun mümkün olduğunu görerek bu yazıyı yazmaya kara verdim. Mendeley kullanımının hem öğrenci hem de akademisyen tarafından öğrenilmesi ile danışman olan akademisyenlerin gurup kurması ve bu guruplara öğrencileri dahil etmesi ile bu mümkün. Diğer taraftan programa alınan her öğrenci Mendeley programı ile çalışmasını yürütüp online oluşrutduğu kütüphanesine hocasını davet etmesi ve ona yetki vermesi ile danışman hocanın o kütüphaneye ekleme çıkarma düzeltme gibi faaliyetlerde bulunmasını sağlaması, danışman hocanın öğrencisinin ne aşamada olduğunu anında görmesini mümkünkılar. Mendeley gurup sayesinde Danışman hocalarımız ile akademisyen yoluna girmiş arkadaşlarımız arasında takip sistemi kurulabilir. Yabancı akademisyenler bu teknolojiyi kullanarak öğrencilerinin ne aşamada olması gerektiğine anında müdahale etmektedirler.

Bu konuda gelebilecek her türlü soruya elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca bukonuyu gündemde tutarak bu yönde hazırlayacağım derslere de devam edip sırası geldiğinde diğer programların da bu yönü üzerinde durmaya çalışacağım

Celal Öney

Gaziantep 20151 yorum:

Unknown dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

Popüler Yayınlar